Take naše, o.z.

Záleží nám na rozvoji Slovenska a preto robíme to, čo nás baví.

Take naše o.z.

Občianske združenie Take naše vzniklo v roku 2020, v čase celonárodného pokoja, kedy zakladateľka Eva Kocanová vymyslela koncept Objavte Poloniny, čo bol prvý a zároveň veľmi úspešný projekt združenia. Od tej doby sa združenie vyprofilovalo do fungujúcej organizácie, ktorá realizuje každoročne niekoľko projektov so zreteľom na rozvoj regiónov, cestovný ruch, ochranu životného prostredia, vzdelávanie a sociálne inovácie. Rozširuje svoju pôsobnosť najmä na východnom Slovensku a spolupracuje s podnikateľmi, samosprávami ako aj s miestnymi aktívnymi ľuďmi.

Aktuálne v združení pôsobia štyri členky:

Eva Kocanová

Soňa Kožárová

Katka Romanová

Helena Proková

Čo nás motivuje

Záleží nám na rozvoji Slovenska a preto robíme to, na čo máme osobný vplyv. Sme presvedčené, že najlepším spôsobom ako posunúť región vpred je spolupráca. Naše projekty pomáhajú prepájať jednotlivých ľudí  a zároveň zviditeľniť celý región. Našim hnacím motorom sú šikovní ľudia, ktorí vďaka Objavte projektom napredujú vo svojej oblasti a sami pomáhajú obohatiť kraj, v ktorom žijú.

Partneri