PROJEKTY - Take naše, o.z.

PROJEKTY

OBJAVTE GEMER 10-12 mája 2024

Po skúsenostiach s festivalmi Objavte Poloniny a Objavte Bardejov sme sa rozhodli tento rok objavovať aj klenot Slovenska – GEMER.

Počas podujatia Objavte Gemer máte príležitosť spoznať okolie mesta Rožňava a Turňa nad Bodvou. Je to zážitkový víkend, počas ktorého si každý účastník môže vyskladať program podľa svojich preferencií.
Pripravili sme pre vás zaujímavú skladbu zážitkov, ktorá zahŕňa viacero tém. Od zaujímavých prehliadok kostolov na Gotickej ceste, cez spoznávanie prírody Slovenského krasu, vyskúšanie tradičných remesiel ale aj celom netradičné mestské zábavky. 

Sprievodný program sme pripravili v spolupráci s našimi partnermi a môžete sa tešiť napríklad na tanečný dom – interaktívny workshop ľudových tancov.  

Pre deti uvedie rožňavské divadlo Actores predstavenie Kocúr v čižmách a kaviarenskí dospelí si môžu vychutnať sobotné čítanie so spisovateľom Danom Majlingom a koncert kapely Whyohwhy v Kultúrnom centre Kláštor v Rožňave.
 
*Tento festival organizujeme aj vďaka dotácii z  Programu Terra Incognita vo výške 4000€. Projekt sa uskutoční do 30.5.2024 a jeho cieľom je pritiahnuť pozornosť potenciálnych návštevníkov na oblasť Gemera. 

PROJEKT REGIÓNY (2023-2024)

Často sa stretávame s názorom, že východ Slovenska „je príliš ďaleko”, „nič tam nie je”, „je nerozvinutý, zaostalý…”. Hoci tento názor potvrdzujú aj niektoré tvrdé dáta, miestni ľudia sa pozerajú na svoj región úplne inými očami.

My v občianskom združení Take naše zdieľame názor miestnych a preto sme sa rozhodli, že sa aktívne zapojíme do rozvoja regiónu a urobíme to, na čo máme vplyv. Projekt Regióny sa zameral na menej rozvinuté regióny v okresoch Snina, Medzilaborce a Svidník. Počas projektu sme sa sústredili na prácu s miestnymi aktérmi ako sú remeselníci,  aktívni ľudia, poskytovatelia ubytovania a rôzne organizáciám pôsobiacim v regióne.

Naše skúsenosti a postrehy sme zhrnuli do Príručky sociálnej inovácie, kde sa dozviete, ako pracujeme v regiónoch, ako sa dá dosiahnuť rozvoj prácou zdola nahor s miestnymi ľuďmi a najmä správne zvoleným postupom. Veríme, že toto krátke zhrnutie našich skúseností pomôže iným a môže niekoho inšpirovať.

OBJAVTE POLONINY (rok 2023, 2022, 2021, 2020)

Zážitkové podujatie, ktoré má za sebou štyri ročníky sa koná vždy v auguste, kedy sú najvhodnejšie podmienky pre pozorovanie nočnej oblohy. Podujatie ponúka unikátny koncept zložený z niekoľkých zážitkových workshopov a sprievodného programu. Workshopy sú rozložené v obciach v srdci národného praku Poloniny. Podujatie má pozitívny ohlas od návštevníkov a prináša so sebou príjemný zážitok aj pre tých, ktorí nevyhľadávajú masové atrakcie a vedia si vychutnať komornejšiu atmosféru. Podporuje udržateľný cestovný ruch a privádza návštevníkov s cieľom podporiť región a jeho obyvateľov.

Na festivale spolupracuje niekoľko partnerov, obce z okolia Polonín, Národný park Poloniny a množstvo miestnych aktívnych ľudí.

OBJAVTE BARDEJOV (ROK 2023)

Koncept podujatia Objavte sa osvedčil a združenie s cieľom rásť a spoznávať nové regióny vytvorilo podobné podujatie v meste Bardejov a jeho okolí. Podujatie malo veľký význam najmä v oblasti marketingu a na organizácií sa podieľali miestny podnikatelia, remeselníci aj umelci. Aktuálne je v príprave ďalší ročník Objavte Bardejov 2024.

MÚSES+ PRE MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ (ROK 2022)

MÚSES+ je skratkou pre projekt tvorby dokumentu o Miestnom územnom systéme ekologickej stability s pridanou spoločenskou hodnotou. Projekt sa zameriava predovšetkým na prírodu (MÚSES), no neopomína ani územný rozvoj, cestovný ruch a skúsenosti a potreby miestnych (+).

Úlohou OZ Take naše bola práve oblasť cestovného ruchu. Súčasťou vypracovaného dokumentu bola analýza územia, syntéza a konkrétne návrhy v rámci riadenia mesta ako destinácie. Súčasťou bol ekonomický model navrhovanej DMO, návrh pracovných náplní riadiacich pracovníkov, plán konkrétnych aktivít ako aj návrh konkrétnych produktových balíčkov v rámci turizmu.

Veľký Šariš je prvým mestom na Slovensku, ktoré má dokument MÚSES prepojený s ďalšími disciplínami a vypracovaný participatívnym spôsobom, teda so zapojením verejnosti. Tím projektu počas roka 2022 priamo komunikoval s približne 300 ľuďmi, no aktivity projektu videlo odhadom viac ako dvetisíc domácich.

KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE OBEC ULIČ (ROK 2022)

Združenie participovalo na projekte lokálneho remeselného trhoviska a jeho propagácie v obci Ulič, s ktorou spolupracujeme aj pri podujatí Objavte Poloniny.

Vypracovali sme rozsiahli komunikačný plán, databázu potenciálnych predajcov a profily nakupujúcich v danej lokalite.

Ďalšie aktivity združenia

Spolupráca s KROKEM s.r.o. pri príprave destinačnej stratégie Poloniny

  • Poskytnutie dát a informácií v oblasti regionálneho rozvoja a turizmu v okrese Snina.
  • Destinačná stratégia bude kľúčovým dokumentom pre rozvoj Polonín.

Iniciatíva Naše Medzibodrožie

Aktivizovanie aktérov regiónu Medzibodrožie v rámci naštartovania regionálneho rozvoja. Networkovanie miestnych aktérov, riadené diskusie na konkrétne témy.

Participácia na workshope k tvorbe stratégie rozvoja cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja.

Prezentácia dobrej praxe na odbornej konferencii venovanej cestovnému ruchu v meste Medzilaborce

Účasť v panelovej diskusii k regionálnemu rozvoju organizovanej Inštitútom Mateja Bela v Rožňave

Prezentácia projektu Objavte Bardejov na konferencii Opravári spoločnosti v Bardejove

Prezentácia projektu Objavte Poloniny na konferencii Opravári spoločnosti v Piešťanoch